+36 70 374 7132 eszter.gera@gmail.com
Logopédia

Gyermeked nem beszél? Helytelenül beszél?

A beszédhiba nem tragédia, de nem is tréfa.

A dinamikus fejlődéshez olyan motiváció szükséges, ami által a gyermek magától érzi, képességei bővíthetők, és ez örömöt szerez neki. Ebben a folyamatban nyújtunk segítséget, hogy a kommunikáció, a beszéd ne legyen akadálya a későbbi érvényesülésnek.

A nem megfelelő beszédfejlődés később az iskolában tanulási nehézségekben nyilvánulhat meg, így ilyenkor érdemes olyan logopédiai módszereket alkalmazni, amelyek pont azon a vonalon segítik a tanulást, amelyen az támogatást igényel.

Áraink

Gyermekednek nálunk a helye:

 • ha átmeneti tanulási gyengeséggel küzd,
 • ha problémája akadt az írással vagy olvasása
 • ha nehezen tud tartósan figyelni az iskolapadban
 • ha magatartás és beilleszkedési zavarral küzd
 • ha már van diagnózisa, de a korszerű módszerek hiányoznak a látványos fejlődéshez: ADHD, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, autizmus, down-szindróma ha a beszéddel akadt gondja
 • vagy, ha képességei egy kicsit eltérnek a nagy átlagtól és gyógypedagógiai megsegítésre van szüksége a társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedéshez.

A beszédhibák hátterében, a legtöbb esetben két ok állhat: észlelési problémák, vagy motoros, kivitelezési nehézségek.

Ép beszédfejlődés ép hallást feltételez. Ezért az is nagyon fontos, hogy kizárjuk a hallássérülés gyanúját. Sajnos az óvodás évek jellemző betegségei a megfázásos hurutos megbetegedések. A beszédfejlődésnek ebben az érzékeny időszakában bajt okozhat, ha évente több hónapig be van dugulva a gyerek orra. Ezért törekedni kell a megelőzésre és nagyon fontos, hogy a gyerekeket minél előbb megtanítsuk orrot fújni.

Előfordul, hogy ép hallás mellett, gyenge a gyerekek auditív feldolgozási készsége, vagyis beszédészlelési, beszédértési nehézséggel küzdenek. Ez azt jelenti, hogy pl. a gyerek nem észleli helyesen a hangok sorrendiségét, vagy hogy a gyerek nem észleli a különbséget egyes hangok között. (k-t, d-b-p, s-sz stb.) A fent említett feldolgozási nehézségek később komoly problémát okozhatnak az olvasás-írás tanulásakor. Beszédértési gondokról akkor beszélünk, ha a gyermek nem rendelkezik megfelelő szókinccsel, vagy nem tudja értelmezni a nyelvtani szerkezetet, ezért nem mindig érti a hallottakat.

Miben segítünk?

 • a beszédindításban
 • az artikuláció javításában
 • a dadogás vagy orrhangzós beszéd tüneteinek enyhítésében
 • megsegítjük az olvasást
 • megelőzzük a diszlexiát
 • komplex nyelvi zavarokat fejlesztünk
 • beszédészlelési és beszédértési problémákat kezelünk

Mit tehetsz Te, gyermeked beszédészlelési fejlődéséért?

Az igazi, élő, egymás felé forduló kommunikáció csodát tesz. Meg kell teremteni a meghitt egymásra figyelő pillanatokat, amikor a kommunikációnk nem háttértevékenység közben történik (pl. mosogatás, vezetés), hanem 100%-os egymásra figyelésről szól. A mese azon túl, hogy fejleszti a gyerekek képzelő erejét, figyelmét, fejleszti a szókincset, a nyelvtani rendszerben való tájékozódást. Fontos, hogy a mesélésben a gyerek ne mindig csak hallgató legyen, vonjuk be, kérdezzünk vissza. Vitassuk meg az eseményeket, mondja el a véleményét, kérdezzük meg: Szerinted mi fog történni? Te mit tennél?Ez nem csak a kommunikációt fejleszti, hanem az érzelmi intelligenciát is. Ez utóbbi elengedhetetlen a jelenlegi társadalomban való boldoguláshoz.