Tanulási képességek fejlesztése

Tanulási képességek fejlesztése

A tanulási képességek fejlesztése, holisztikus oktatási szemlélettel zajlik, ahol az a feladatunk, hogy gyermeked személyiségjegyeihez és céljaihoz igazodva, kellő motivációt alakítsunk ki az önálló tanuláshoz.

Minőségre törekvő munkánk egyik fontos alapja, hogy megtaláljuk gyermeked tanulási nehézségei valódi okát, valamint az egyéni szükségletekhez igazodva kellő sikerélmény biztosítsunk számára. Ez utóbbi lehetővé teszi a helyes önértékelést, ami a boldog felnőtt lét elengedhetetlen komponense.

Minőségre törekvő munkánk egyik fontos alapja, hogy megtaláljuk gyermeked tanulási nehézségei valódi okát, valamint az egyéni szükségletekhez igazodva kellő sikerélmény biztosítsunk számára. Ez utóbbi lehetővé teszi a helyes önértékelést, ami a boldog felnőtt lét elengedhetetlen komponense.

Gyermekednek nálunk a helye:

 • ha átmeneti tanulási gyengeséggel küzd,
 • ha problémája akadt az írással vagy olvasása
 • ha nehezen tud tartósan figyelni az iskolapadban
 • ha magatartás és beilleszkedési zavarral küzd
 • ha már van diagnózisa, de a korszerű módszerek hiányoznak a látványos fejlődéshez: ADHD, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, autizmus, down-szindróma
 • ha a beszéddel akadt gondja
 • vagy, ha képességei egy kicsit eltérnek a nagy átlagtól és gyógypedagógiai megsegítésre van szüksége a társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedéshez.

 

disz

Mit fejlesztünk?

 • Kommunikációt
 • nyelvi kommunikációs képességek
 • nem nyelvi kommunikációs képességek
 • Figyelmet
 • Gondolkodást
 • Emlékezetet
 • Tanulási-önszabályozási képességeket
 • tanulási önismeret
 • önálló tanulás
 • Empátiát
 • Helyes önértékelést
 • Szociális képességeket
 • vezetés
 • figyelmesség és illemtudó viselkedés
 • fegyelmezettség
 • egymás segítése
 • konfliktusok elemzése, kezelése
 • Grafomotoros képességet
 • Tanulás iránti motivációt

NILD terápia

NILD Tanulás Terápia program célja a tanulók kompetenciájának és egyben magabiztosságának fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén egész életében képes legyen az önálló tanulásra. Filozófiája, hogy minden egyén képes tanulni. Ennek fényében célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára.

Ha gyermeked tanulási problémákkal küzd, nehezen boldogul az iskolában, gondok vannak az írással, olvasással és egyéb részterületekkel, a NILD fejlesztés tökéletes megoldás számára. Mutatjuk, mely technika milyen területen tud segíteni:

 • NILD Ritmikus írás módszer:

A ritmikus írás egy úgynevezett intermodális technika, mely vizuo-motoros feladatokkal segít megtanulni gyermekednek a megfelelő karmozgásokat és azt, hogy hogyan tudják integrálni a motoros válaszokat a vizuális és auditív ingerekkel.

Segít, ha gyermeked írásképe rendezetlen, a szavakat és számokat helytelenül rendezi el a papíron/vonalközben, esetleg túl nagy/túl kicsi betűkkel ír, betűkapcsolási nehézségei vannak, vagy ha egyszerűen csak görcsös, rossz a ceruzafogása.

Mit fejleszt?

– vizuo-motoros integrációt

-nyelvi területek agy-félteke specializációjának megalapozását

-intermodális feladatmegoldó készséget

-szenzomotoros integrációt

-tér-irány érzéket

-munkamemóriát

-figyelmi funkciókat

 • Fonológiai tudatosság fejlesztése

  Az olvasástanulás egyik legfontosabb tényezője.

“A fonológiai tudatosság a szavak belső szerkezetéhez való hozzáférés, a szavak eltérő méretű egységeire történő bontás képessége.”

Az olvasás és a fonológiai tudatosság kapcsolata:

A fonológiai tudatosság az olvasás ás írástanulása folyamán teljesedik ki. A gyengén olvasó gyerekeknek gyenge a fonológiai tudatossága – tehát ennek fejlesztése kihat az olvasás és a helyesírás szintjére.

Iskolás korban és iskola előtt is hatékony lehet a fejlesztés: előbbi esetben betű-hang megfeleltetéssel, mozgással és stratégiával, utóbbi esetben vizuális modalitással, mozgással és a belső beszéd kialakításával.

 

 • Morze technika

Kiegészítő technika a tanulási képességek fejlesztéséhez, mely során céljaink:

-vizuális képzelet erősítése

-auditív figyelem fejlesztése

-auditív szekvenciális memória fejlesztése

-a hang-jel transzformáció erősítése

-szókincsbővítés

-szó-analizáló képesség fejlesztése

-a rendszerezett keresés erősítése

 • Figyelj rám! technika

Kiegészítő technika a tanulási képességek fejlesztéséhez, mely során céljaink:

-a hallás utáni figyelem fejlesztése

-a hallás utáni rövid távú memória fejlesztése

-a nyelvi feldolgozás fejlesztése