Logopédia

Logopédiai foglalkozásaink

Gyermeked nem beszél?

Helytelenül beszél?

Nehezen tanul?

A dinamikus fejlődéshez olyan motiváció szükséges, ami által a gyermek magától érzi, képességei bővíthetők, és ez örömöt szerez neki. Ebben a folyamatban nyújtok segítséget, hogy a kommunikáció, a beszéd ne legyen akadálya a későbbi érvényesülésnek.

A nem megfelelő beszédfejlődés később az iskolában tanulási nehézségekben nyilvánulhat meg, így ilyenkor érdemes olyan logopédiai módszereket alkalmazni, amelyek pont azon a vonalon segítik a tanulást, amelyen az támogatást igényel.

Segédkezek tehát a beszédindításban, artikuláció javításában, dadogás vagy orrhangzós beszéd tüneteinek enyhítésében. Ezen felül olyan terápiákban, mint a grafomotoros fejlesztés, diszlexia/diszkalkulia megelőzés, vagy kezelés, illetve a komplex nyelvi zavar ellátása.

Foglalkozásaimat vidámság, nyugodtság, céltudatosság, figyelem összpontosítás és egyéni bánásmód jellemzi.

Azt szoktam mondani a szülőknek, hogy a beszédhiba nem tragédia, de nem is tréfa.

Komolyan kell venni. Későbbi tanulási zavarokat, pl. olvasás-, írástanulási nehézséget sok esetben elhúzódó, több hangra kiterjedő beszédhiba előz meg. Ezért fontos idejében felfigyelni a problémákra, és kezelni azokat.

A beszédhibák hátterében, a legtöbb esetben két ok állhat:

–    észlelési problémák, vagy motoros, kivitelezési nehézségek.

Ép beszédfejlődés ép hallást feltételez. Ezért az is nagyon fontos, hogy kizárjuk a hallássérülés gyanúját. Sajnos az óvodás évek jellemző betegségei a megfázásos hurutos megbetegedések. A beszédfejlődésnek ebben az érzékeny időszakában bajt okozhat, ha évente több hónapig be van dugulva a gyerek orra. Ezért törekedni kell a megelőzésre és nagyon fontos, hogy a gyerekeket minél előbb megtanítsuk orrot fújni.

Előfordul, hogy ép hallás mellett, gyenge a gyerekek auditív feldolgozási készsége, vagyis beszédészlelési, beszédértési nehézséggel küzdenek. Ez azt jelenti, hogy pl. a gyerek nem észleli helyesen a hangok sorrendiségét, vagy hogy a gyerek nem észleli a különbséget egyes hangok között. (k-t, d-b-p, s-sz stb.) A fent említett feldolgozási nehézségek később komoly problémát okozhatnak az olvasás-írás tanulásakor. Beszédértési gondokról akkor beszélünk, ha a gyermek nem rendelkezik megfelelő szókinccsel, vagy nem tudja értelmezni a nyelvtani szerkezetet, ezért nem mindig érti a hallottakat.

 

Mit tehetsz Te, gyermeked beszédészlelési fejlődéséért?

Nagyon sokat.

Az igazi, élő, egymás felé forduló kommunikáció csodát tesz. Meg kell teremteni a meghitt egymásra figyelő pillanatokat, amikor a kommunikációnk nem háttértevékenység közben történik (pl. mosogatás, vezetés), hanem 100%-os egymásra figyelésről szól. A mese azon túl, hogy fejleszti a gyerekek képzelőerejét, figyelmét, fejleszti a szókincset, a nyelvtani rendszerben való tájékozódást. Fontos, hogy a mesélésben a gyerek ne mindig csak hallgató legyen, vonjuk be, kérdezzünk vissza. Vitassuk meg az eseményeket, mondja el a véleményét, kérdezzük meg: szerinted mi fog történni? Te mit tennél?

Ez nem csak a kommunikációt fejleszti, hanem az érzelmi intelligenciát is. Ez utóbbi elengedhetetlen a jelenlegi társadalomban való boldoguláshoz.

 

Foglalkozásaink árairól bővebben itt olvashat.