Miért fontos a tanulási motiváció?

Mert a motivált állapot a tanulás pszichés feltétele. Csak a motivált tanulással érhető el, hogy gyermeked érdekelt legyen a tanulási folyamatban, és az is, hogy ezt képes legyen önállóan végigjárni. A tanulás önálló tevékenység, senki nem képes helyette semmit sem megtanulni, csak önmaga. Ezen erőfeszítései árán fog beépülni a megszerzett tapasztalat, ami hozzájárul egészséges önbizalma kialakulásához. Ezek hiányában a tanulás valóban kényszer, kínszenvedés, vagy eredménytelen.

Fontos, hogy foglalkozzunk a tanulási motivációval, mivel a tanulás motívumai változnak. Más motívumok késztetik tanulásra az óvodás gyermeket, más a kisiskolást, más a pubertást, és más a felnőttet is. A pubertás gyermeket már nem a kisiskolások motivációs szimbólumai hozzák lázba. A motiváció fontos eszköze az egyéni értékelés és elismerés, ami gyermeked pozitív önértékelését alakítja. Ez fogja segíteni gyermeked a megfelelő szociális háló kialakításában, elkerülve ezzel a frusztrációját és a különböző devianciákat.

A tanulási motiváció a tanulási környezet hatására alakul, változik. Ezért csapatunk minden tagja elsődleges feladatának tekint a kiegyensúlyozott légkör megteremtését gyermeked számára. Ahol nincs rossz válasz, csak más kontextus, ahol a bizonytalanságból biztonság teremtődik, és ahol a bizalmat a hétköznapokba is magával viheti gyermeked.

Leave a Reply