Diszlexia vs önbizalom

A diszlexia az olvasási képesség súlyos zavara. A diszlexia a tanulási zavarok közé tartozik, de fontos tudnunk, hogy független az intelligencia szinttől. Egy magas intelligencia hányadossal rendelkező gyermek is lehet diszlexiás, ahogy ez nagyon gyakran meg is történik.

A diszlexiás gyermekek másképp szemlélik a világot, más tapasztalatok alakulnak ki bennük a környezetükről. Az olvasási nehézségeik miatt azonban nehezebben illeszkednek a társadalom elvárásaihoz.

Gyakran mire eljutunk az állapot felismeréséhez a folyamatos kudarc élmények, gyermekünk önbizalma teljes hiányához vezethet. Ezért fontos a minél korábbi felismerés és a hatékony, korszerű fejlesztés.

Miről ismered fel, hogy gyermeked diszlexiás?

  • Téveszti a betűket a betűk formája miatt (b-d, f-t),
  • Téveszti a betűket a betűk hangzása miatt (g-k, b-p),
  • Betűk sorrendjét cseréli (láda – dála),
  • Irányt téveszt a szavakban (óra – aró),
  • Betűk betoldása, kihagyása (pocok – polcok, bögre – böre),
  • Az ismeretlen szöveg, szavak esetén behelyettesít ismert szavakkal (manna – mama).

Egyéb területen jelentkező nehézségek a gyakran olvashatatlan íráskép, a nehézkes nyelvtanulás és a térbeli tájékozódás gyengesége.

Sajnos ekkor találja szemben magát gyermeked a kudarcokkal az iskolapadban:

  • a tanárok és társai negatív irányba minősítik olvasását
  • „lusta”, figyelmetlen tanulónak állítják be

Ezzel aztán végképp elveszti az önmagába vetett hitét és nem csak az olvasást, de idővel a többi tantárgyat és tanárt is utálni kezdi. Ezek után motivációja drasztikusan csökkeni kezd az olvasás, majd a tanulás iránt is.

Mit tehetsz gyermekedért?

A diszlexia nem csupán genetika. A diszlexiának lelki okai is vannak.

Nagyon fontos a támogató, stabil érzelmi háttér, a megfelelő motiváció biztosítása, az egyénre szabott fejlesztés, valamint hogy védelmezd a megszégyenítés ellen.

Kölcsönös együttműködés a fejlesztővel, mert mi önmagunkban kevesek vagyunk a gyors és hatékony fejlődéshez.

Meg kell látnunk az apró sikereket és egyéni dicsérettel kiemelni azokat. Utóbbi fejleszti a helyes önértékelését, ami a mi társadalmunkban szintén óriási kincs.

A fejlesztéseknek ki kell egészülni szorongás és stressz oldó módszerekkel, melyeket bármikor önállóan alkalmazhat feszült helyzetekben.

A diszlexia fejlesztése hosszú folyamat, de ügyelve az íratlan szabályokra gyermeked olvasásának minősége javulni fog, fejlődik a szövegértése és idővel helyre áll az önbizalma is.

Leave a Reply